info@hfmvanderaa.nl
                                 


Home


 
 
Zoeken op het web


 
Kijk voor het laatste ANP nieuws op


  

Disclaimer

H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid v.o.f., verder te noemen "H.F.M.", besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. "H.F.M." behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.
"H.F.M." garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de websites of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. "H.F.M." is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het Internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door "H.F.M." of door u aan "H.F.M." middels de website  of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt "H.F.M." geen aansprakelijkheid voor eventuele financiŽle schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeŽn verstrekt door of namens "H.F.M." 
"H.F.M." kan niet garanderen dat de op de site vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. "H.F.M." aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Op overeenkomsten met "H.F.M." zijn de Algemene Voorwaarden van H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid v.o.f., zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel.
"H.F.M." behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden kunt u via deze website bekijken, of desgewenst opvragen bij H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid, Sint Odradastraat 5, 5335 LK Alem (zie ook Contactgegevens). Bij afwijking tussen de tekst van de gedrukte en de op de site opgenomen Algemene Voorwaarden is de gedrukte tekst van toepassing. 
Door "H.F.M." verzonden e-mail is uitdrukkelijk bestemd voor de geadresseerden. Noch aan in e-mails opgenomen informatie, noch aan de op deze website opgenomen informatie kunnen rechten of aanspraken worden ontleend. "H.F.M." garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. "H.F.M." aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Home

 

 

 

 

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Disclamer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@hfmvanderaa.nl
Copyright © 2002 - 2016  H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid