info@hfmvanderaa.nl
                                 


Home


 
 
Zoeken op het web


 
Kijk voor het laatste ANP nieuws op


  

Eigen kracht? Zeg maar groepskracht.                               25 juni 2014

De laatste jaren zetten gemeenten op allerlei terreinen stevig in op een groepsgewijs aanbod. Zelfs diagnoses en intakes voor schuldhulpverlening worden voor een deel van de klantgroep groepsgewijs afgenomen.

Tegelijkertijd is "eigen kracht" al langere tijd het credo in welzijnsland.

Zelden worden deze twee met elkaar in verband gebracht.

"Het is efficiŽnt, en bevordert een effectieve inzet van ambtelijke capaciteit", is een vaak gehoord argument voor groepsgewijze begeleiding. En dat klopt natuurlijk. Maar dat zou voor mij wel het laatste argument zijn.

Want de praktijk leert dat mensen in groepen naar werk begeleiden (of naar een ander doel) vele malen beter werkt dan het individuele gesprek. De individuele begeleiding krijgt vorm binnen de werker-klant relatie, en die is nimmer gelijkwaardig. De uitkeringsgerechtigde zal veelal wenselijke antwoorden geven en wenselijk gedrag vertonen, opdat zijn uitkering niet in gevaar komt. Bovendien is de casemanager over het algemeen simpelweg niet in staat om daadwerkelijk een gedragsverandering bij de klant te bewerkstelligen. Dat ligt niet aan de casemanager maar aan het gebrek aan leerervaringen voor de klant in het individuele gesprek.

Hoe anders voelt het om je als burger te bevinden onder gelijkgestemden, zonder al te veel te dramatiseren kun je spreken van "lotgenoten". De klant ervaart ineens: "ik ben niet de enige, anderen hebben ook problemen, vinden het ook moeilijk, leveren dezelfde strijd als ik". En dan is daar ook de groepsdynamiek. Als 15 lotgenoten tegen je zeggen dat je het met dat kapsel niet gaat redden, dan ga je daar daadwerkelijk over nadenken. Zegt een casemanager dat tegen je, dan denk je: "ja ja, jij hebt makkelijk praten achter je bureau".

Vaak wordt het begrip "eigen kracht" vertaald als de "kracht van het individu". Alsof de klant het allemaal in zijn eentje zou moeten kunnen. Dat is maar zelden het geval. We zouden veel meer moeten spreken van "sociale kracht". Die ontlenen we continue aan onze omgeving. En laten we ophouden met "mensen in hun eigen kracht zetten", want in die slogan zit een onmiskenbare tegenstelling. Wij kunnen niet meer doen dan sociale kracht stimuleren door hiertoe de noodzakelijke randvoorwaarden te creŽren.

Mensen in een groep aan hetzelfde doel laten werken bijvoorbeeld. Met een procesbegeleider die zijn vak verstaat, en de activiteit daar legt waar die hoort. In de groep. Dan komen er krachten vrij die je niet had kunnen vermoeden.

Terug naar blog-overzicht


 

 

 

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Disclamer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@hfmvanderaa.nl
Copyright © 2002 - 2016  H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid