info@hfmvanderaa.nl
                                 


Home
Over mij
Portfolio
Publicaties
Mijn Blog
Mijn c.v.


 
 
Zoeken op het web


 
Kijk voor het laatste ANP nieuws op


 Publicaties

Op deze pagina is een overzicht opgenomen van publicaties en een greep uit de meest interessante beleidsdocumenten die ik de afgelopen jaren heb opgesteld.

Publicatie die vrij zijn van rechten kunnen direct via deze pagina worden gedownload. In andere gevallen word je naar de website verwezen waar je de publicatie kunt vinden.

Evaluatie Armoedebeleid
Capelle aan den IJssel
(april 2012)

Beleidsevaluatie van het armoedebeleid en het lokale armoedefonds.

Notitie in pdf

"Grenzen van de regio" (februari 2010)

Over regionaal arbeidsmarktbeleid, in opdracht van de gemeente Boxtel.

Eindverslag in het kader van het IPW-project "Grenzen van de regio" in samenwerking met het Ministerie van SZW en Divosa.

Documenten in pdf.

Eindverslag "Grenzen van de regio"

Visiedocument regionaal arbeidsmarktbeleidOnderzoek en verificatie in het buitenland  (januari 2007)

Eindredactie van de handreiking "Onderzoek en verificatie in het buitenland". In deze handreiking vindt u oplossingen voor de meest voorkomende knelpunten bij de verificatie van gegevens in het buitenland:

In mei 2005 is deze handreiking in boekvorm uitgegeven door StimulanSZ. Begin 2007 is de publicatie geactualiseerd onder eindredactie van René van der Aa. Momenteel wordt de actuele uitgave beheerd door het Internationaal Bureau Fraudeinformatie (IBF) van het UWV. Het UWV heeft de handreiking in 2011 opnieuw geactualiseerd.

Deze handreiking (versie 2011) is als pdf bestand beschikbaar op de website van de rijksoverheid.

 Handreiking gebiedsgerichte handhaving
(september 2006)

In opdracht van het Regionaal Interventie Team Zuid West (voorloper van Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding) in Tilburg.

In samenwerking met Toine Dam, toenmalig projectleider Regionaal Interventieteam.

De handreiking is destijds uitgebracht op een CD-rom met diverse bijlagen.


 

 Diverse publicaties in de media (2004)

In februari verscheen een artikel in het magazine WIZ-Viszie over de rol van het Internationaal Bureau Fraudeinformatie als nieuwe partner voor gemeenten.

In maart verscheen het artikel "Handhaving in de WWB: ook over de grens" in Sociaal Bestek.

 

 

 

 

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend

Disclamer

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@hfmvanderaa.nl
Copyright © 2002 - 2016  H.F.M. van der Aa Adviezen Sociale Zekerheid